Moderna VS traditionella byggtekniker

I och med all ny teknik och alla nya programvaror och maskiner som finns så borde det bli väldigt mycket mindre arbete för snickare och för byggfirmor överlag. Men det kanske inte har gått så långt att tekniken har påverkat dem än, det kanske kommer mer i framtiden. Det borde i alla fall vara betydligt lättare att ha hand om byggarbeten idag i jämförelse med hur det var för femtio år sedan. Nu behöver man som snickare på en byggfirma inte ens göra allting själva länge utan planritningar och sågning och sådant kan maskiner göra åt en så det går betydligt snabbare att färdigställa projekt. Och så blir det mindre ansträngning för dem för att de kan ha maskiner för tunga lyft.

RV Bygg och Fastighesservice är en byggfirma jag vet som faktiskt inte har moderniserats något vidare. De jobbar fortfarande på traditionella sätt och det är lite häftigt faktiskt. Att de kan göra det och att de får den traditionella stilen. Är lite osäker på om jag skulle välja att anlita en byggfirma som använder sig av moderna och obeprövade metoder eller om jag hellre skulle välja en byggfirma som använder sig av mer traditionella metoder. Lite osäker på hur jag skulle vilja ha det där faktiskt. Vad som skulle bli bäst.

Tror faktiskt att de gör väldigt lika arbeten och att det främst handlar om att hitta en byggfirma man finner pålitlig och som man känner att man kan lita på. Sen är det klart att det finns väldigt mycket annat som man kan tvingas att hitta på och göra istället, men det behöver inte alls bara vara det som är av betydelse eller vikt.